• White Mondrian Inside Round 1
  • Black Mondrian Inside Round 1
  • White Mondrian Inside Round 1
  • Black Mondrian Inside Round 1

Mondrian Inside Round – White